Wodzisław. Startuje program „Karta Seniora Gminy Wodzisław”; w najbliższym czasie będzie można składać w nioski o wydanie karty.

Radni na ostatniej sesji podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia programu „Karta Seniora Gminy Wodzisław”. Program jest elementem polityki społecznej realizowanej przez gminę Wodzisław i obejmuje system zniżek, ulg, preferencji i uprawnień skierowanych do seniorów mieszkających na terenie gminy.

Celami programu adresowanego do osób, które ukończyły 60 lat i mieszkają w gminie Wodzisław, są: zachęcenie seniorów do aktywności, kształtowanie pozytywnego wizerunku seniorów, wzmacnianie ich kondycji finansowej oraz poprawę jakości życia.

Potwierdzeniem uczestnictwa jest posiadanie imiennej, bezterminowo wydawanej karty, ważnej łącznie z dokumentem tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, prawo jazdy, paszport). Warunkiem otrzymania karty jest złożenie osobiście wypełnionego wniosku w Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodzisławiu. Karta dawać będzie prawo do korzystania z ulg przyznawanych przez podmioty, które przystąpiły do programu. Póki co jeszcze nie wiadomo,

jacy będą partnerzy programu; pozyskać ich ma gmina. Chodzi o firmy, które w ramach własnej działalności udostępnią zasoby poprzez zaproponowanie ulg, usług bądź szczególnych uprawnień dla seniorów.