Jędrzejów. Przy drodze za klasztorem oo. Cystersów, prowadzącej do Wilanowa, stoi od 1913 r. figura św. Franciszka.

– Figurę ufundowali w 1913 r. mieszkańcy Laskowa, co zostało zapisane na postumencie. Minęło już sporo ponad 100 lat, więc trzeba by ją było już odnowić. Zaproponowałam mieszkańcom wsi, żeby zebrać pieniądze na ten cel, przeszłam z przysłowiowym „kapeluszem” po wsi i finanse się znalazły. W czasie poświęcenia pól o. opat Rafał Ścibiorowski obiecał, że dołoży do renowacji pomnika, co więcej znalazł firmę z Krakowa, która to zrobiła – powiedziała „Gazecie Jędrzejowskiej” Jadwiga Głogowska, sołtys Laskowa.

W sumie udało się zebrać 14 tys. 100 zł, renowacja kosztowała 11 tys. zł, a resztę przeznaczono na zakup trzech ornatów z wizerunkiem bł. Wincentego Kadłubka. W ostatnią niedzielę w klasztorze oo. Cystersów odbyła się msza św. pod przewodnictwem proboszcza o. Jakuba Zawadzkiego w intencji fundatorów i osób, które przyczyniły się do renowacji. Po nabożeństwie uczestnicy w procesji udali się przed figurę, która została uroczyście poświęcona. Na postumencie wyryto napis: „Święty Franciszku módl się za nami. Na pamiątkę nowej parafii świętego Wincentego Kadłubka. Założona dnia 1/9 1913 roku. Ofiara wsi Lasków”. Rzeźba powstała w jędrzejowskiej pracowni Józefa Piaseckiego. Przez lata była przemalowywana, a te zabiegi jej nie służyły. Po renowacji udało się pokazać piękno piaskowca, w którym została stworzona.