Jędrzejów. Na parkingach przed blokami spółdzielczymi parkować mogą tylko lokatorzy posiadający specjalne karty parkingowe.

Zasady korzystania z parkingów i miejsc wyznaczonych do parkowania należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” określa regulamin przyjęty w kwietniu przez Radę Nadzorczą spółdzielni. Zakłada on, że prawo parkowania samochodów na terenach spółdzielczych posiadają lokatorzy oraz właściciele mieszkań i lokali użytkowych. Dokumentem upoważniającym do parkowania jest specjalna karta, która jest wydawana przez spółdzielnię na prośbę osoby zainteresowanej. Mieszkaniec, któremu przysługuje prawo do lokalu, może otrzymać nie więcej jak dwie karty. Osoby, które nie będą posiadały ważnej karty w pojeździe zaparkowanym na stanowisku postojowym spółdzielni, będą traktowane jako nie posiadające prawa do parkowania i naruszające własność spółdzielni. W takim przypadku spółdzielnia będzie mogła zawiadomić Straż Miejską i policję o nieprawidłowym parkowaniu. Uprawnienia do korzystania z miejsc postojowych bez konieczności posiadania karty mają m.in. służby ratownicze, służby oczyszczania, dostawcy towarów do lokali użytkowych (na czas dostawy). Goście odwiedzający lokatorów będą mogli korzystać z parkingu pod warunkiem umieszczenia w pojeździe numeru karty osoby odwiedzanej.

Na terenie spółdzielni ustawione zostały znaki drogowe D-52 – strefa ruchu. Informują one kierowców, że pomimo iż znajdujemy się na drodze wewnętrznej, to obowiązują wszystkie przepisy prawa o ruchu drogowym, w tym zakaz postoju.