Jędrzejów. Wybrano nowy skład Gminnej Rady Seniorów.

W składzie tego gremium znaleźli się: Halina Balińska, Władysław Blicharski, Elżbieta Gocał, Anna Hajduszkiewicz, Janina Kuligowska, Andrzej Nawrot, Anna Pańtak, Marek Skrzypiec, Elżbieta Sputo, Andrzej Ślizowski i Stanisława Wydrych. Przewodniczącym rady ponownie został Władysław Blicharski.

Gminna Rada Seniorów pełni funkcję doradczą i opiniującą. Działalność opiniująca daje możliwość konsultowania lokalnych strategii oraz projektów uchwał Rady Miejskiej, podejmowanych z myślą potrzebach osób starszych.