Nowa Rada Nadzorcza i nowe wyzwania przed władzami SM „Przyszłość”

Spoldzielnia

Jędrzejów. Walne zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” wybrało nową Radę Nadzorczą. Jej przewodniczącą została Anna Hajduszkiewicz.

Zebranie odbyło się w siedmiu częściach. Na koniec 2016 r. członków spółdzielni było 2636.

W trakcie zebrania zarząd Spółdzielni złożył sprawozdanie z działalności w 2016 r.

– Na koniec 2016 r. bilans zamknął się kwotą18 mln 989 tys. 696 zł po stronie aktywów i pasywów. Sytuacja finansowa jest na bezpiecznym poziomie. Stan środków pieniężnych pozwoliły na prowadzenie działalności w sposób płynny i planowy. Zadłużenie z tytułu opłat za lokale mieszkalne wynosi 831 tys. 926 zł i uległo zmniejszeniu o ponad 7 tys. zł w stosunku do roku 2015 r. Windykujemy należności poprzez wysyłanie wezwań do zapłaty, kierowanie ich na drogę sądową oraz egzekucyjną. Od nieterminowych wpłat naliczane są odsetki. W ubiegłym roku skierowano do sądu 31 pozwów o zapłatę na ogólną kwotę 131 tys. 606 zł – powiedział prezes Małgorzata Sułkowska.

Władze spółdzielni otrzymały absolutorium za 2016 r.

Sprawozdanie z trzyletniej działalności złożyła też ustępująca Rada Nadzorcza. Czytamy w nim, że w mijającej kadencji udało się załatwić kilka ważnych spraw, m.in. zakończono ocieplanie budynków, dokonano montażu wodomierzy z odczytem radiowym, wprowadzono możliwość udzielenia pomocy mieszkańcom przy montażu i utrzymaniu domofonów, nieruchomości zostały wyposażone w pojemniki do segregacji odpadów.

Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, być członkiem rady nadzorczej nie można być dłużej niż dwie kadencje pod rząd. W związku z tym czterech członków dotychczasowej rady nie mogło kandydować w wyborach. Ostatecznie nowo wybrana rada ukonstytuowała się następująco: Anna Hajudszukiewicz – przewodnicząca, Waldemar Gładysz – zastępca przewodniczącego, Urszula Jędrychowska – sekretarz oraz Anna Bach, Andrzej Nawrot, Wanda Pańtak, Jerzy Rogóż, Marian Sikorski i Piotr Sobczyk. Przewodnicząca Komisji rewizyjnej została Bogusława Łodczyk.

Jak powiedziała M. Sułkowska, wśród najważniejszych zadań stojących przed zarządem będzie planowana w przyszłym roku wymiana podzielników ciepła.

– W 2018 r. minie 10 lat od założenia podzielników, dlatego tez konieczna będzie wymiana. Większość mieszkańców jest za tym, by rozliczać ciepło z podzielników. W tym roku z dużą uwagą przyglądamy się pracom Urzędu Miejskiego nad przygotowaniem przetargu na dostarczanie ciepła. Bierzemy udział w pracach komisji doradczej, którą powołał burmistrz. Wiemy, że są duże oczekiwania mieszkańców, że jeśli będzie nowy operator i nowa umowa, to ceny ciepła się zmniejszą. Myślę, że trzeba do tego pochodzić bardzo ostrożnie – stwierdziła prezeska.

Jak powiedział M. Sułkowska, w tym roku kontynuowane będzie uszczelnienie fundamentów w tych blokach, w których jest taka konieczność. Będą także budowane parkingi, chodniki i remontowane drogi wewnętrzne, a także place zabaw tam, gdzie są dzieci i mieszkańcy chcą, by taki plac powstał.

– Przymierzamy się także do budowy altan śmietnikowych zamykanych na klucz, podobnych do tych jakie są już zainstalowane w innych gminach, np. Sędziszowie czy Małogoszczu. Być może uchroni to przed podrzucaniem śmieci oraz przyczyni się do utrzymaniu porządku przy kontenerach – powiedziała M. Sułkowska.