Jędrzejów. W Szkole Podstawowej nr 2 powstanie pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej.

„Dwójka” wzbogaci się o nowoczesną pracownię w ramach projektu pn. „Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej”, który jest dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Dofinansowanie wynosi 24 tys. zł, całościowy koszt projektu to 30 tys. zł.

Za pieniądze pochodzące z dotacji zostaną zakupione sprzęt i pomoce dydaktyczne, które będą służyć uczniom do prowadzenia obserwacji, badań i doświadczeń pod kątem zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby. Będą one wykorzystane m.in. do realizacji zagadnień dotyczących odnawialnych źródeł energii, negatywnych skutków działalności człowieka (hałas, zanieczyszczenia środowiska), biodegradowalności różnych materiałów, segregacji odpadów. Podczas zajęć używane będą zestawy pomocy dydaktycznych według modułów dostosowanych do badania danego elementu środowiska np. ochrona powietrza, ochrona gleb czy wód.

– Cieszę się, że w „dwójce” powstanie nowoczesna pracownia, dzięki której lekcje będą atrakcyjniejsze dla dzieci. Dotacja na wyposażenie pracowni do nie jedyne środki, jakie w ostatnim czasie udało się zdobyć z myślą o uczniach. W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa gmina otrzymała dotację w wysokości 68 tys. 400 zł na zakup nowych książek do wszystkich bibliotek szkolnych – powiedział burmistrz Marcin Piszczek.