Jędrzejów. Podczas prac konserwatorskich w kaplicy bł. Wincentego Kadłubka w klasztorze oo. Cystersów odkryto nieznany fresk Andrzeja Radwańskiego.

Fresk znajdował się pod malowidłem z początków XX w., przedstawiającym postać św. Benedykta.

– Malowidło zachowało się w bardzo dobrym stanie. Znajduje się po lewej stronie ołtarza, od gzymsu kopuły schodzi w dół. Przypuszczamy, że przedstawia scenę przeniesienia szczątków bł. Wincentego Kadłubka, do którego w XVII-XVIII w. doszło dwukrotnie. 26 kwietnia 1633 r. dokonano komisyjnego otwarcia grobu w prezbiterium, a 19 sierpnia 1633 r. w ołowianej trumnie relikwie przeniesiono ze skarbca do mauzoleum w bocznej nawie kościoła, wykonanego przez brata Benedykta. Tam złożono je w marmurowym sarkofagu. Tuż po beatyfikacji Wincentego Kadłubka, co miało miejsce w 1764 r., relikwie przeniesiono do nowego grobowca zbudowanego przez opata Ziemnickiego. Niebawem fresk odzyska swój blask i będzie można go podziwiać w pełnej krasie – powiedział przeor o. Bruno Paterewicz.

Jak powiedział ojciec przeor, 24 lipca w Krakowie odbyła się wyjazdowa komisja konserwatorska z udziałem Anny Żak-Stobieckiej, świętokrzyskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków. Podczas tego posiedzenia zapoznano się z postępami w renowacji rzeźb czterech aniołów z kaplicy bł. Wincentego Kadłubka oraz trzech figur, które umieszczone były na barokowej bramie do klasztoru, zniszczonej kilkanaście lat temu w wyniku burzy.

– Z barokowymi figurami aniołów z kaplicy wiąże się ciekawa historia. W konserwatorskich kartach zabytków są one opisane jako rzeźby drewniane, my sądziliśmy, że są z gipsu, bo były białe, a okazało się, iż zostały wykonane z kamienia, w tym dwie figury wykuto w wapieniu pińczowskim. Po dyskusji podjęliśmy decyzję, że w trakcie prac konserwatorskich przywrócony zostanie ich pierwotny wygląd. Nie będą więc białe, tylko kamienne – powiedział o. Bruno Paterewicz.

Jeśli chodzi o figury św. Wojciecha, św. Benedykta i bł. Wincentego Kadłubka, które były umieszczone na barokowej bramie klasztoru, to prawdopodobnie jesienią powrócą na swoje dawne miejsce.

Przypomnijmy, że prace konserwatorskie w kaplicy bł. Wincentego Kadłubka rozpoczęły się w ubiegłym roku i są dotowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.