Jędrzejów. Powiatowy lekarz weterynarii Janina Dudek została zawieszona w pełnieniu obowiązków w związku nieprawidłowościami, jakie ujawniono podczas kontroli.

Jak poinformował „Gazetę Jędrzejowską” Tadeusz Kulkiewicz, wojewódzki lekarz weterynarii, kontrolę Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Jędrzejowie przeprowadzono pod koniec kwietnia. W jej trakcie stwierdzono pewne nadużycia i nieprawidłowości w rozliczeniach finansowych.

– Lekarze weterynarii przeprowadzają różne kontrole. By je rozliczyć, muszą przedłożyć protokół pokontrolny. Tymczasem w wielu przypadkach tych protokołów nie było, a pomimo to pieniądze zostały wypłacone. Mówimy tu o kwocie ok. 30 tys. zł. Ponieważ są to nieprawidłowości finansowe, musiałem złożyć zawiadomienie do prokuratury i to już ona zdecyduje, co dalej – powiedział Tadeusz Kulkiewicz.

Do czasu wyjaśnienia sprawy powiatowy lekarz weterynarii Janina Dudek została zawieszona. Obowiązki kierowania placówką powierzono dotychczasowej zastępczyni Teresie Cichoń.