Jędrzejów. Działająca od 2016 r. Gminna Rada Seniorów zorganizowała spotkanie, podczas którego dyskutowano nad przygotowaniem gminnej strategii polityki senioralnej.

 Od kilku lat dużo mówi się o potrzebie aktywności seniorów oraz konieczności zapewnienia im pomocy w różnych aspektach życia, a przede wszystkim zapobieganiu ich wykluczaniu. Związane jest to głównie z sytuacją demograficzna, z roku na rok w naszym kraju przebywa bowiem ludzi, którzy przekroczyli 60 lat życia. Ich potencjał można wykorzystać m.in. poprzez profilaktykę i promocję zdrowego stylu życia, rozwój usług medyczno-opiekuńczych, wspieranie ruchu uniwersytetów trzeciego wieku, zaangażowanie w różne inicjatywy obywatelskie (w tym w wolontariat), czy promowanie integracji między- i wewnątrzpokoleniowej. Żeby jednak takie działania sprawnie realizować, dobrze jest opracować założenia polityki senioralnej.

– By taką strategię przygotować, trzeba mieć rozeznanie, jakie są potrzeby środowiska seniorów. Temu celowi służy to spotkanie. Ważne jest bowiem, żeby wszystkie zainteresowane środowiska oraz organizacje działające na rzecz osób starszych mogły powiedzieć o potrzebach i możliwościach działania w tym zakresie – powiedział Władysław Blicharski, przewodniczący Gminnej Rady Seniorów w Jędrzejowie.