Muzeum zamiast spółki Ciuchcia Ekspres Ponidzie

dworzec_ciuchci

Jędrzejów. Gmina zamierza dąży do przekształcenia Ciuchci Ekspres Ponidzie ze spółki prawa handlowego w muzeum. Przygotowano już nawet statut instytucji.

Od wielu miesięcy toczą się dyskusje nad przyszłością Ciuchcią Ekspres Ponidzie. Jesienią ubiegłego roku gmina Jędrzejów przedstawiła propozycję utworzenia miejskiej instytucji kultury, która łączyłaby Centrum Kultury, pływalnię, zalew oraz ciuchcię. Z pomysłu tego jednak zrezygnowano. Teraz pojawiła się kolejna koncepcja: utworzenie muzeum na bazie spółki.

– Opracowaliśmy już statut, który został przesłany do Urzędu Marszałkowskiego. Mam nadzieję, że już w najbliższym czasie rozpoczniemy rozmowy na temat przekształcenia spółki w muzeum kolejki. Niestety, formuła spółki prawa handlowego zużyła się. Sam tryb pokrywania strat przez udziałowców przyczynia się do spotęgowania problemów. Poza tym spółka ma utrudniony dostęp do pozyskiwania środków unijnych, które bardzo przydałby się do poprawienia stanu technicznego zarówno taboru, jak i torowiska. Dlatego proponujemy utworzenie muzeum przy równoczesnym ograniczeniu trasy kolejki do granic powiatu jędrzejowskiego, a właściwie na terenie gmin Jędrzejów i Imielno. Poza tym muzeum to instytucja publiczna, więc mogłaby się ubiegać o różne środki zewnętrzne. Instytucję tę oprócz gminy Jędrzejów powinny utworzyć powiat jędrzejowski i Urząd Marszałkowski. Udział tych instytucji warunkuje przekształcenie spółki w muzeum – stwierdził burmistrz Jędrzejowa Marcin Piszczek.