Jędrzejów. W szpitalu specjalistycznym prowadzonym przez firmę „Artmedik” zlikwidowano 25 łóżek dla chorych.

Likwidacja związana jest z wejściem w życie rozporządzenia ministra zdrowia, które wprowadziło nowe normy dotyczące liczby pielęgniarek przypadających na ilość łóżek szpitalnych.

– Obowiązujące od 1 stycznia rozporządzenie nakłada na dyrektorów szpitali obowiązek dostosowania liczby personelu do ilości łóżek. Wprowadzono współczynniki, które określają obsadę pielęgniarską na danym oddziale. W związku z tym zostaliśmy zmuszeni do zmniejszenia ilości łóżek na niektórych oddziałach. Zmiany są niewielkie, ale zapewniają bezpieczeństwo pacjentów i stabilność wykonywania świadczeń. Wprowadzenie nowych zasad poprzedzone było głęboką analizą sytuacji na każdym oddziale oddziału. W sumie zlikwidowaliśmy 25 łóżek; najwięcej, bo 10, na oddziale dziecięcym. Obecnie mamy tam 20 łóżek i ta ilość zupełnie wystarczy. Natomiast na oddziale wewnętrznym, chirurgicznym i ginekologicznym zmniejszono ich ilość o pięć – powiedział „Gazecie Jędrzejowskiej” Maciej Wróbel, dyrektor szpitala.