Wodzisław. Planowana budowa wielkiej fermy drobiu w Starej Olszówce nie dojdzie do skutku.

Niedawno wójt Wodzisławia umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy fermy drobiu wraz infrastrukturą towarzyszącą. Jest to następstwem tego, że pełnomocnik inwestora wycofał wniosek o wydanie tejże decyzji.

Przypomnimy, że w okolicy Starej Olszówki inwestor planował budowę 10 kurników, w których roczna produkcja planowana była na 2 mln 750 tys. sztuk brojlerów. Mieszkańcy Starej Olszówki, Nowej Olszówki, Mieronic, Świątnik, Wodzisławia, Moczydła i Wodacza zebrali ponad 500 podpisów przeciw budowie. W swoim proteście podnosili oni ogromną uciążliwość, jaką stanowiłoby sąsiedztwo fermy, w której jednorazowo produkowano by blisko 500 tys. sztuk brojlerów. Według nich taki kombinat stanowiłby zagrożenie dla środowiska, a ich nieruchomości straciłyby mocno na wartości.