Jędrzejów. Starosta Paweł Faryna odwołał z Macieja Tomczyka z funkcji dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

– Pan Maciej Tomczyk obecnie jest na trzymiesięcznym wypowiedzeniu, bez konieczności świadczenia pracy. Co do przyczyn decyzji, nie będę ich zdradzał, ale jest ich sporo – powiedział Paweł Faryna.

Starosta dodał, że ma prawo do tego, by dobierać sobie pracowników merytorycznych według własnego uznania.

Maciej Tomczyk był dyrektorem Powiatowego Urzędu Pracy przez 12 lat. Obecnie jego obowiązki przejmie Małgorzata Dudała, dotychczasowy zastępca dyrektora.