Powiat. W gminach Wodzisław i Jędrzejów odbyły się konkursy na dyrektorów szkół i przedszkoli.

W większości placówek na swoich stanowiskach pozostali dotychczasowi dyrektorzy.

W Zespole Szkół w Wodzisławiu na kolejną kadencję jednogłośnie wybrano Jerzego Kostyłę.

W gminie Jędrzejów konkursy odbyły się w następujących placówkach: Przedszkole Bajkowa Ciuchcia – na dyrektora wybrano Anetę Cichoń, Zespół Placówek Oświatowych w Skroniowie – Jolanta Wójcik, Zespół Placówek Oświatowych w Prząsławiu – Krzysztof Równicki, Szkoła Podstawowa w Rakowie – Małgorzata Pytel. Nie wyłoniono jedynie dyrektora szkoły w Piaskach, ponieważ nie zgłosił się żaden kandydat. W związku z powyższym konkurs zostanie ogłoszony ponownie.