Jędrzejów. Członkowie koła PZW „Lin” spotkali się, by podsumować rok 2018.

– Na koniec ubiegłego roku koło „Lin” skupiało 419 członków, w tym 16 osób młodych. W stosunku do roku 2017 zanotowaliśmy niewielki wzrost: odpowiednio 398 i 13 osób. Jeśli chodzi zagospodarowanie wód, to jesienią 2018 r. trzykrotnie prowadziliśmy zarybienia. Do obu chorzewskich zbiorników wpuszczono łącznie 1455 kg ryb: karpie, karasie pospolite, liny, płocie, leszcze i szczupaki. Społecznie podejmowaliśmy szereg prac gospodarczych, związanych z utrzymaniem zbiorników w Chorzewie – powiedział prezes Krystyn Toczyłowski.

Podczas zebrania podsumowano również działalność sportową koła i najlepszym wędkarzom wręczono puchary i dyplomy. W ubiegłym roku zorganizowano 15 imprez sportowych, w których w sumie wzięło udział 300 osób. Zwieńczeniem działalności sportowej jest doroczna rywalizacja o puchar dla najlepszego wędkarza koła. W 2018 r. wzięło w niej udział 32 zawodników. Zwyciężył Mirosław Czajor, wyprzedzając Roberta Rokickiego i Jarosława Równickiego. Miejsca w pierwszej dziesiątce zajęli: Piotr Frankowski, Zdzisław Frankowski, Rafał Zaczkowski, Przemysław Wrześniewski, Adrian Cichoń, Krzysztof Majcher oraz Bartłomiej Słoma.