Kolejna firma zainteresowana inwestowaniem w Jędrzejowie

Jedrzejow_polnoc

Jędrzejów. Inwestor z Arabii Saudyjskiej, który niedawno odwiedził nasze miasto, kupił działkę na terenach inwestycyjnych, należących do specjalnej strefy ekonomicznej.

– Ogłosiliśmy kolejny przetarg na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 2,24 ha w obrębie terenów należących do Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nabywca zapłacił za nią ponad 530 tys. zł. Jak dobrze pójdzie, będziemy więc mieli już trzeciego inwestora. Warunkiem zwarcia umowy notarialnej będzie uzyskanie przez firmę, która zamierza tam działać, zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w strefie. Tę decyzję wyda Krakowski Park Technologiczny, który nią zarządza. Osobiście bardzo mnie cieszy, że w strefie dużo się dzieje, bo przecież działa ona dopiero od 1,5 roku – podkreśla burmistrz Marcin Piszczek.

Burmistrz poinformował, że w przyszłym roku gmina przystąpi do realizacji projektu „Budowa infrastruktury technicznej pod przyszłe tereny inwestycyjne w południowej części miasta Jędrzejów” w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na ten cel gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości ok. 2,8 mln zł. Całkowity koszt inwestycji planowany jest na ok. 7,9 mln zł. W ramach projektu wykonane zostaną: roboty drogowe, oświetlenie uliczne, sieć kanalizacyjna i wodociągowa oraz kanalizacja deszczowa.

– Obecnie przygotowywany jest projekt budowlany. Wszystko trochę się przeciągnęło, gdyż grunty trzeba było wprowadzić do ewidencji – powiedział burmistrz.