Jędrzejów. W gminie Jędrzejów się wybory sołtysów. Większość dotychczasowych sołtysów wybrano na kolejną kadencję. Do zmian doszło w 10 wsiach.

Obserwując wybory sołtysów i rad sołeckich, łatwo zauważyć, że coraz częściej po władzę na wsi sięgają kobiety.

Funkcje sołtysów w gminie Jędrzejów pełnić będą: Borki – Michał Kowalski, Borów – Dorota Rosół, Brus – Helena Niziurska, Brynica Sucha – Justyna Kałka, Cierno Zaszosie – Emilia Kuśmierek, Chorzewa – Michał Król, Chwaścice – Piotr Kaczor, Diament – Teresa Dudek, Gozna – Anna Bitnerowska, Ignacówka – Bartłomiej Jakubczyk, Jasionna – Andrzej Pazyra, Książe-Skroniów – Maria Drożyńska, Kulczyzna – Monika Mojecka, Lasków – Jadwiga Głogowska, Lścin – Ryszard Zygan, Ludwinów – Anita Radgowska, Łączyn – Stanisław Bartkowski, Łysaków Kawęczyński – Michał Koniusz, Łysaków Drugi – Anna Grochowina, Łysaków pod Lasem – Mariola Kowalska, Mnichów – Bożena Znojek, Piaski – Aleksander Słomian, Podchojny – Łukasz Stanek, Podlaszcze – Dariusz Chudzik, Potok Mały – Małgorzata Jaworska, Potok Wielki – Adam Gajos, Prząsław – Michał Wesołowski, Prząsław Mały – Maria Grząba, Raków – Agnieszka Jopek-Wasilewska, Skroniów – Karina Olesińska, Sudół – Jerzy Krzysztofik, Węgleniec – Sławomir Więckowski, Wilanów – Robert Strojecki, Wolica – Zdzisław Sęk, Wólka – Agata Blicharska i Zagaje – Jarosław Krzystek.

Jak podkreśla burmistrz Marcin Piszczek, w zebraniach wiejskich, podczas których wybierano sołtysów i rady sołeckie, uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego. Pomagali oni przy organizacji wyborów oraz wyjaśniali sprawę nowych opłat za odbiór odpadów.

– Sam byłem na 20 zebraniach. Frekwencja była bardzo różna, średnio ok. 40-50 osób – powiedział M. Piszczek. Sołtysem z najdłuższym stażem jest Zdzisław Sęk z Wolicy, który tę funkcję pełni od 1990 r.