Region. Gmina Małogoszcz ma najwyższy w powiecie wskaźnik dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

Niedawno Ministerstwo Finansów opublikowało wskaźniki dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca dla gmin na 2019 r. (tzw. wskaźnik G). Podstawę tych prognoz, służących do obliczenia tzw. janosikowego, stanowią dane o dochodach podatkowych gmin za 2017 r. (według stanu na 30 czerwca 2018 r.).

Z kwotą wpływów podatkowych na poziomie niemal 32 tys. zł na jednego mieszkańca, Kleszczów w woj. łódzkim pozostaje najbogatszą gminą w Polsce. Na drugim końcu skali znalazła się gmina Potok Górny (woj. lubelskie), w której wpływy z podatków – w wysokości 406,76 zł na osobę – były blisko 80-krotnie niższe.

W województwie świętokrzyskim najbogatsza jest gmina Sitkówka Nowiny, która znalazła się na 18 miejscu w Polsce z dochodem z podatku na jednego mieszkańca – 4457,63 zł. Sytuacja gmin w powiecie jędrzejowskim jest zróżnicowana. Najwyżej jest Małogoszcz – na 612 miejscu z kwotą 1629,41 zł wpływy z podatków na mieszkańca. Co ciekawe, sześć lat temu Małogoszcz był na 377 miejscu, za to wpływ podatku w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniósł 1429,17 zł. Jakby nie patrzeć, także nasze gminy się bogacą, ale nieco wolniej niż inne, bo spadają na miejscach w rankingu, za to mają większe niż poprzednio kwoty podatku.

Sędziszów jest na 1170 miejscu z kwotą 1278,05 zł; Jędrzejów zajmuje 1256 miejsce, wpływy – 1234,40 zł; Sobków – 1721 miejsce, wpływy 1032,55, Słupia – 1993 miejsce, wpływy 913,46 zł: Wodzisław – 2011 miejsce, wpływy – 905,49 zł; Nagłowice – 2107 miejsce, wpływy – 863,17 zł; Imielno – miejsce 2402, wpływy – 661,68 zł; Oksa – miejsce 2416, wpływy – 650,76 zł.