Powiat. Na terenie gminy Małogoszcz występuje groźna choroba pszczół – zgnilec amerykański.

Zgnilec amerykański to bardzo groźna i zaraźliwa choroba bakteryjna czerwia, czyli miodnej pszczoły w stadium rozwojowym. Może doprowadzić do zarażenia całej rodziny pszczelej, co w końcowym efekcie prowadzi do konieczności zniszczenia całego ula.

W związku z tym, że choroba ta pojawiła się na naszym terenie, wojewoda świętokrzyski ustanowił strefę zapowietrzoną, która obejmuje część gmin Piekoszów i Chęciny w powiecie kieleckim oraz część gminy Małogoszcz w powiecie jędrzejowskim. W gminie Małogoszcz strefa obejmuje następujące miejscowości: Bocheniec, Karsznice, Mieronice, Wrzosówkę, Zakrucze i Leśnicę.

– Choroba ta jest zwalczana z urzędu. W przypadku wykrycia choćby jej jednego ogniska, wyznaczany jest obszar zapowietrzony. Przeprowadziliśmy już pierwsze dokładne przeglądy pasiek u pszczelarzy i jak na razie wszystko jest w porządku. W wyznaczonej strefie działa około 15 pszczelarzy. Na naszym terenie nie wykryliśmy choroby. Jeśli jednak doszłoby do sytuacji, że pojawiłoby się ognisko choroby, to wtedy niestety trzeba zniszczyć całe rodziny pszczele – powiedział Piotr Baliński, lekarz weterynarii z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Jędrzejowie.