Gmina wydała decyzję w sprawie przebudowy szkoły w Piaskach

24492

Jędrzejów. Urząd Miejski wydał decyzję „ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie, nadbudowie i rozbudowie budynku Szkoły Podstawowej w Piaskach”.

Ok. 27 tys. zł zagwarantowano uchwałą Rady Miejskiej jako środki niewygasające z końcem 2017 r. na opracowanie projektu. Inwestycja została niejako „wymuszona” poprzez inspekcję budowlaną, kiedy to rok temu w szkole ulatniał się czad i okazało się, że prawie 100-letni budynek musi zostać zmodernizowany, o ile ma się tam mieścić szkoła i przedszkole. Jak mówi Marta Prawda, naczelnik wydziału inwestycji Urzędu Miejskiego w Jędrzejowie, jest kilka wersji przebudowy placówki w różnych cenach, ale nie ma ostatecznych decyzji, która opcja zostanie wybrana.

– Uchwała o wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 zawiera jeszcze kwotę 48,8 tys. zł na projekt modernizacji energetycznej obiektów oświatowych w Łysakowie Drugim i Prząsławiu. W Łysakowie są to trzy budynki szkoła, przedszkole oraz biblioteka ze świetlicą w Prząsławiu – świetlica, której poprzednio wyremontowano wnętrze. Na prace budowlane we wszystkich tych obiektach będziemy się starać o środki zewnętrzne – dodaje M. Prawda.