Jędrzejów. Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Barbara” wyłoniło nowy zarząd na lata 2019-2023.

Nowy zarząd tworzą: Czesław Blicharski – prezes, Andrzej Nawrot – wiceprezes, Ryszard Rogowski – sekretarz, Teresa Klepka – skarbnik, Janusz Kulasek – członek (dwie ostatnie osoby zostały wybrane do zarządu jako nowe). Wybrano również trzyosobową Komisję Rewizyjną w następującym składzie: Barbara Dzwonek, Aleksandra Sajdak i Anna Szyrmer. Rodzinny Ogród Działkowy „Barbara” skupia obecnie 393 osoby i ma 279 działek.