Wodzisław. Ruszają gminne konsultacje, w którym mieszkańcy wypowiedzą się, czy chcą nadania, a właściwie przywrócenia praw miejskich.

Prawa miejskie Wodzisław utracił w 1869 r. na mocy carskiego ukazu, przekształcającego większość miast w Królestwie Polskim na osady. Kilka lat temu wszczęto już procedurę starań o ponowne nadanie statusu miasta, ale nie przyniosła ona efektu. W lipcu br. Rada Gminy podjęła decyzję o jej wznowieniu.

Konsultacje przeprowadzane są w formie bezpośredniej. Mieszkańcy osobiście wyrażą zwoja opinię, na specjalne przygotowanych drukach.

– Organizowane są zebrania wiejskie, podczas których będziemy m.in. rozmawiać o tej ważnej dla Wodzisławia sprawie i przekonywać mieszkańców do tego projektu. Kolejne kroki to przyjęcie przez Radę Gminy stosownych uchwał i przedłożenie dokumentacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Wynik konsultacji dla Rady Ministrów nie jest wiążący, ale praktyka pokazuje, że poparcie mieszkańców ma duże znaczenie. Przygotowaliśmy specjalną broszurę, która została umieszczona na stroni internetowej Urzędu Gminy i jest kolportowana wśród mieszkańców. Odpowiadamy w niej na najczęściej zadawane pytania. Przypadku pozytywnego wyniku konsultacji społecznych, Wodzisław mógłby uzyskać prawa miejskie już od 1 stycznia 2020 r. – powiedział wójt Dominik Łukasik.

Zdaniem wójta, nadanie praw miejskich nie pociągają za sobą dodatkowych przywilejów dla mieszkańców, ani władz lokalnych.