Czarne chmury nad szkołą w Piaskach – grozi jej zamknięcie

24492

Jędrzejów. Powitany Inspektor Nadzoru Budowlanego nałożył na gminę obowiązek przygotowania ekspertyzy całego budynku szkoły w Piaskach.

Decyzja nadzoru budowlanego jest konsekwencją kontroli, jaką w szkole przeprowadziła Państwa Straż Pożarna, po tym jak w styczniu br. doszło do ewakuacji uczniów, kiedy okazało się, że ulatnia się czad.

– 19 maja Państwowa Straż Pożarna przekazała nam pismo o wynikach kontroli. Wykazano w nim nieprawidłowości dotyczące ochrony przeciwpożarowej w budynku. Chodzi głównie o poddasze budynku, gdzie mieści się oddział przedszkolny i administracja szkoły. Sprawa jest poważna, dotyczy życia i zdrowia dzieci. W związku z tym wszczęte zostało postępowanie administracyjne i pismem z 22 czerwca nałożyłem na gminę obowiązek wykonania opracowania technicznego całego budynku, wskazując nieprawidłowości jakie ujawniła straż pożarna. Jednocześnie gmina musi wskazać, co zrobi, aby je usunąć. Teraz oczekuję na działania gminy – powiedział Jacek Nowak, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Jak mówi burmistrz Marcin Piszczek, sprawa jest bardzo poważna.

– Powołaliśmy biegłego, który wykona ekspertyzę budynku. Od jego opinii zależą dalsze działania. Jeśli okaże się, że stan techniczny budynku jest zły, to niestety będziemy musieli zamknąć szkołę i przenieść uczniów do innej placówki. Nikt nie będzie narażał zdrowia dzieci. Wszystko jest dobrze, kiedy się nic nie dzieje – stwierdził burmistrz.

Zapytaliśmy strażaków, jakie nieprawidłowości zostały ujawnione podczas kontroli.

– Kontrola została przeprowadzona po styczniowym zdarzeniu związanym z ulatnianiem się czadu, które w sumie szczęśliwie się zakończyło, bo nikomu nic się nie stało. Ale należy zauważyć, iż jest to ponad stuleni budynek, który został zaadaptowany na potrzeby szkoły i w tej chwili nie jest on dostosowany do obecnie obowiązujących przepisów związanych z ochroną przeciwpożarową tego typu obiektów. Nie możemy obojętnie przejść nad tym faktem. Musimy sobie uzmysłowić, co jest dla nas ważniejsze: bezpieczeństwo dzieci oraz ich zdrowie i życie, czy coś innego. Z przeprowadzonej kontroli jasno wynika, że szkoła nie ma bezpiecznej drogi ewakuacji, na poddaszu przy wydzielaniu pomieszczeń podczas budowy nie użyto odpowiednich materiałów, nie ma też właściwej wentylacji – powiedział Tomasz Gil, zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie.