Jędrzejów. Na poniedziałkowej sesji Rady Miejskiej burmistrz Marcin Piszczek zapowiedział dalsze starania o dofinansowanie przebudowy boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 4.

Pytanie o postępy przy budowie obiektów sportowych przy szkołach zadał radny Grzegorz Kuśmierz. W odpowiedzi burmistrz Marcin Piszczek wyjaśnił, że modernizacji boiska przy „czwórce” na razie nie będzie, gdyż gmina nie otrzymała dofinansowania z ministerstwa sportu. Zapowiedział jednak dalsze starania o dotację.

– W najbliższym czasie spotkam się z wiceministrem sportu Jackiem Osuchem. W tej rozmowie najprawdopodobniej wspierał mnie będzie Tomasz Majewski, dwukrotny złoty medalista igrzysk olimpijskich, z Polskiego Związku Lekkiej Atletyki. Chodzi o boisko przy „czwórce”, na którym trenowały młode, uzdolnione biegaczki „Nadiru”. Istnieje niebezpieczeństwo, że jeśli nie dojdzie do remontu boiska, to dziewczęta przeniosą się do Katowic – powiedział burmistrz.

Przy jednym głosie przeciwnym i trzech wstrzymujących radni przejęli uchwałą w sprawie uchwalenia zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Jędrzejów. Obejmują one rejon ul. Armii Krajowej – teren byłej bazy PKS oraz ul. Słowiańskiej i Dygasińskiego. W trakcie publicznej dyskusji nad projektem mieszkańcy miasta wnieśli kilkadziesiąt uwag. W większości były to protesty przeciwko przeznaczeniu terenów po byłej bazie PKS pod obiekty handlowe.

W trakcie sesji radni przyjęli jeszcze kilka innych uchwał, m.in. w sprawie sprzedaży mieszkań komunalnych, ulg dla rodzin wielodzietnych, czy warunków korzystania z przystanków. Przyjęto też apel o przekształcenie drogi krajowej nr 78 w trasę ekspresową.