Historia regionu

Kościółek Świętego Ducha w Jędrzejowie

C0438

Kilka lat temu podczas robót budowlanych u zbiegu ulic Piastowskiej i Małogoskiej odkryto ludzkie szczątki. Pojawiło się wtedy wiele teorii, mających uzasadnić ich pochodzenie. Jedna z nich mówiła, iż miał tam być cmentarz choleryczny.

Teorię tę miał potwierdzać m.in. fakt, że w sąsiedztwie stoi kapliczka Świętego Ducha, która znana już była w XIX w. W praktyce jednak pogląd taki należy zdecydowanie odrzucić jako całkowicie błędny, gdyż w dawnych czasach osoby zmarłe na cholerę chowano z dala od ludzkich siedzib.

Historia cmentarza parafialnego w Sobkowie

Herb_Sobkowa

Sobków. Pierwszy cmentarz w Sobkowie funkcjonował przy kościele parafialnym. Źródła milczą jednak na temat czasu powstania obecnego cmentarza grzebalnego.

Sobkowska świątynia została wzniesiona jako zbór kalwiński około 1560 r. Po około 10 latach, za sprawą Stanisława Sobka, syna założyciela o tym samym imieniu, zbór stał się świątynią katolicką. W I połowie XVIII w. pod kaplicą południową urządzono kryptę grobową, gdzie pochowano Jozafata i Annę Szaniawskich, dziadków założyciela Ossolineum oraz innych przedstawicieli tej rodziny. W sobkowskim kościele zachował się portret trumienny Jozafata Szaniawskiego. Obecnie jest on na stałe umocowany na ścianie wschodniej w kaplicy nad kryptą grobową.

Pierwsze brukowanie Jędrzejowa miało miejsce prawie 200 lat temu

Rynek_1903

Jędrzejów. Władze miejskie przygotowują się do rewitalizacji Rynku, która m.in. ma prowadzić do wybrukowania centralnego placu miasta. Mało kto jednak wie, że pierwsze brukowanie ulic rozpoczęło się prawie 200 lat temu.

W dawnych czasach na brukowanie ulic mogły pozwolić sobie tylko najbogatsze miasta. Większości małych ośrodków miejskich, takich jak Jędrzejów, nie było stać na utwardzenie ulic. Tonęły one więc albo w tumanach kurzu, albo w błocie.

Działania mające na celu unowocześnienie infrastruktury drogowej w miastach, a tym samym na poprawę warunków sanitarno-higienicznych, na większą skalę rozpoczęły się dopiero w XIX stuleciu. W Królestwie Polskim, w granicach którego leżał Jędrzejów, proces ten rozpoczął się w latach 20. XIX w.

Nieznane fakty z dziejów powstania kościuszkowskiego w Jędrzejowskiem

Klasztor

Region. Niedawno obchodziliśmy rocznicę bitwy pod Szczekocinami, jednej z największych bitew powstania kościuszkowskiego. Mało kto jednak wie, że teatr działań wojennych znacznie przekraczał przedpola Szczekocin, a skutki wojny były odczuwalne także dla mieszkańców odległych miejscowości.

Bitwa pod Szczekocinami rozegrała się 6 czerwca 1794 r. Wcześniej wojska polskie, pruskie i rosyjskie operowały na linii Połaniec – Pińczów – Jędrzejów – Szczekociny. Na początku maja 1794 r. główne siły Tadeusza Kościuszki stanęły obozem pod Połańcem. Nieco na północny-wschód od Połańca, w rejonie Opatowa, znajdował się silny korpus wojsk rosyjskich pod dowództwem gen. Fiodora Denisowa.

Z miłością przywrócili świetność dworu Chelińskich w Kotlicach

23883

Kotlice. Kiedyś stojące nieomal w każdej większej wsi, odeszły wraz epoką ziemiaństwa. Polskie dwory teraz na ogół są w ruinie lub nie pozostał po nich ślad. Tym bardziej na podziw i uznanie zasługują ludzie, którzy dają im drugie życie. Helena i Jerzy Lisowie ocalili nie tylko budynek, ale i historię jednego z najświetniejszych polskich rodów.

„Pierwsze wzmianki o miejscowości Kotlice pojawiły się już w XIV w. W 1396 r. właścicielami Kotlic vel Chotlic są bracia Mikołaj i Stanisław – wnukowie Stanisława Jelitka, kasztelana małogoskiego. W XVI w. dobra kotlickie należą do Barbary Morawcowej hrabiny Ogończyk i Stanisława Wrzesińskiego. W XVII w. majątek przechodzi na własność Piegłowskich h. Nałęcz: Marcina-Władysława podczaszego ciechanowskiego.