PP Metalbet s.c.

Ossowa 27

41 387-30-22, 500 045-888

Producent kotłów

Hadyniak. Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych

Jędrzejów. ul. Armii Krajowej 21a

41 386-42-18, 608 824-838

Beton towarowy, wyroby betonowe, kostka brukowa, usługi koparkami