Jędrzejów. 25 czerwca odbyła się sesja Rady Miejskiej w Jędrzejowie. Burmistrz Marcin Piszczek otrzymał jednogłośne absolutorium, a radni podwyższyli sobie diety o ok. 300 zł.

– Jednogłośne poparcie podczas głosowania nad absolutorium pokazuje akceptację radnych i zadowolenie z całorocznej współpracy. Staramy się realizować postulaty mieszkańców zgłoszone przez radnych – powiedział Marcin Piszczek, burmistrz Jędrzejowa.

Równie jednogłośnie jak absolutorium radni przegłosowali podwyżkę diet dla siebie i sołtysów.

– Diety nie były podwyższane od 2008 r. Była prośba ze strony wszystkich klubów o ich waloryzację o wskaźnik inflacji i wzrost procentowy do podstawy naliczania diety, która wynosi 75 proc. półtora krotności kwoty bazowej, określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Podwyżka, którą dziś przegłosowali radni, wynosić będzie 19 proc. w stosunku do stawek z 2008 r. – powiedział Robert Kruk, przewodniczący Rady Miejskiej w Jędrzejowie.

Diety radnych, bez względu na pełnioną funkcję, wzrosną o ok. 300 zł. Przypomnijmy, wcześniej dieta przewodniczącego Rady Miejskiej wynosiła 1570 zł, wiceprzewodniczącego i przewodniczących komisji stałych – 1207 zł i 966 zł dla pozostałych radnych.

Radni przegłosowali także podwyżkę diet i zwrotu kosztów podróży służbowej dla sołtysów. Ryczałtowa kwota miesięczna wzrosła z 40 do 120 zł.

Podwyżki wejdą w życie od 1 lipca.