77 wniosków od organizacji pozarządowych

Starostwo

Jędrzejów. Na ogłoszony przez Starostwo Powiatowe konkurs na granty w ramach programu odnowy, aktywizacji i estetyzacji powiatu wpłynęło 77 wniosków od organizacji pozarządowych.

Na realizację program zarząd powiatu przeznaczył 225 tys. zł. Każdy projekt może uzyskać 5 tys. zł dotacji.

– Zainteresowanie naszym programem było bardzo duże, przeszło nasze oczekiwania. Choć zapewne nie wszyscy wnioskodawcy otrzymają wsparcie, to zainteresowanie organizacji pozarządowych pokazuje, że był to dobry pomysł. Mieszkańcy powiatu jędrzejowskiego skupieni w różnych stowarzyszeniach są bardzo aktywni i mają wiele cennych inicjatyw. Mam nadzieję, że program będzie kontynuowany w następnych latach – stwierdził starosta Edmund Kaczmarek.

Według starosty, dofinansowanie powinno trafić 45 organizacji, tj. siedmiu z gminy Jędrzejów, po sześć z gmin Sędziszów i Małogoszcz, po pięć z gmin Wodzisław i Sobków oraz po cztery z gmin Oksa, Imielno, Nagłowice i Słupia Jędrzejowska.

Złożone wnioski obecnie oceniane są przez komisję, na czele której stoi Julian Baran, sekretarz starostwa. Wyniki powinny być znane w połowie marca.