Powiat. 105 wniosków wpłynęło w ramach „Programu odnowy, aktywizacji i estetyzacji powiatu jędrzejowskiego”. Dofinansowanie do 5 tys. zł otrzyma 46 organizacji.

Organizacje starały się o środki głównie na zakup strojów ludowych dla Kół Gospodyń Wiejskich, mundurów dla strażaków ochotników, na doposażenie świetlic wiejskich bądź strażnic oraz na organizację imprez kulturalnych i sportowych.

– Na konkursu wpłynęło aż 105 wniosków, najwięcej – 26 – z gminy Jędrzejów. Nie wszystkie wnioski organizacji pozarządowych mogły być pozytywnie rozpatrzone, bo w budżecie powiatu na ten cel zostało przeznaczonych 225 tys. zł. Dofinansowanie do 5 tys. zł otrzyma 46 organizacje. Pod uwagę brane były przede wszystkim te, które w ubiegłym roku nie otrzymały takiego wsparcia – mówi Maria Barańska, wicestarosta jędrzejowski.

Granty otrzymało 19 kół, 12 jednostek OSP, 11 stowarzyszeń, 3 kluby sportowe i 1 towarzystwo. Osiem projektów realizowanych będzie na terenie gminy Jędrzejów, po sześć – Sędziszów i Małogoszcz, po pięć – Wodzisław i Sobków i po cztery – Nagłowice, Słupia, Imielno i Oksa.